POZ - Bochenska4.pl

Przejdź do treści
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Rejestracja
Telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie, tel.: 12 430 57 73 (od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 18:00).
Wszystkie wizyty, za wyjątkiem stanów zagrażających życiu, odbywają się w dokładnie oznaczonym czasie. Pacjentów rejestrujemy na wyznaczone i w miarę możliwości wskazane przez Państwa godziny. Przyjęcia mogą ulec nieznacznym przesunięciom - nie większym niż 15 min.
Prosimy o punktualność oraz poinformowanie nas o spóźnieniu lub rezygnacji z wizyty.

Konsultacje lekarskie:
w godz.:8:00-18:00 w dwóch sesjach; rannej  i popołudniowej (8:00-12:00 oraz 14:00-18:00)

Wizyty domowe:
wizyty domowe w godz.: 12:00-14:00 lub w innych godzinach pracy Praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem lub pielęgniarką.

Konsultacje pielęgniarski  poz (w tym wizyty pielęgniarek poz)
w godz.: 8:00-18:00 w dwóch sesjach; rannej  i popołudniowej (8:00-12:00 oraz 14:00-18:00)

Konsultacje położnej poz (w tym wizyty położnej poz)
w godz.:8:00-18:00 w dwóch sesjach; rannej  i popołudniowej (8:00-12:00 oraz 14:00-18:00)

Badania laboratoryjne:
Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych w jednostce Praktyki: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-8:30
 • Bezpłatne badania laboratoryjne i obrazowe wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy naszej Praktyki.
 • Do badań wykonywanych w ramach programów profilaktycznych skierowanie nie jest wymagane.
 • W Praktyce istnieje ponadto możliwość odpłatnego wykonania szerokiego spektrum badań laboratoryjnych.

Badania obrazowe:
 • RTG
 • USG
 • EKG - w Praktyce

Szczepienia ochronne:
 • bezpłatne szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia zgodnie z kalendarzem szczepień
 • szczepienia zalecane (odpłatne) - pacjent dostarcza własną szczepionkę
 • szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

Przed każdym szczepieniem odbywa się badanie lekarskie.

Recepty
Istnieje możliwość zamówienia recepty bez konieczności wizyty u lekarza jeżeli:
 • pacjent posiada aktywną deklarację do lekarza rodzinnego i jest ubezpieczony
 • leki są stosowane w chorobach przewlekłych a w dokumentacji pacjenta znajduje się informacja na ten temat
 • odebranie recept przez osoby trzecie wymaga złożenia w recepcji imiennego upoważnienia dla osoby odbierającej

Nie można bez kontaktu z lekarzem otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.

Do pobrania wzór upoważnienia do odbioru recept

Skierowanie do poradni specjalistycznych
W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ).
Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń z zakresu:
 • ginekologii i położnictwa,
 • stomatologii
 • wenerologii,
 • onkologi,
 • psychiatrii.

Nocna i świąteczna opieki zdrowotna
Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00 dnia następnego świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Lista placówek dostępna jest tutaj

Dokumentacja medyczna
Dostęp do dokumentacji medycznej przysługuje:
 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (rodzicowi, opiekunowi prawnemu),
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku.
Do pobrania druk wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Czas realizacji:
kopia dokumentacji medycznej jest przygotowywana niezwłocznie, maksymalny czas wynosi 3 dni.

Odbiór dokumentacji:
osobiście lub przez osobę upoważnioną na wniosku w godzinach pracy przychodni

Opłaty za kopię dokumentacji pobierana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
Programy profilaktyczne realizowane w Praktyce:
Dla pacjentów Praktyki

Profilaktyka układu krążenia
Program skierowany jest do pacjentów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 35, 40, 45, 50, 55 rok życia u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia lub cukrzyca.

Badania wykonywane w ramach programu:
 • badania krwi: lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), glukoza na czczo
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • określenie wskaźnika BMI
 • dodatkowe badania wg zaleceń lekarza

W ramach programu profilaktycznego przeprowadza się wywiad z pacjentem oraz wykonuje badania na podstawie, których lekarz określa ryzyko chorób układu krążenia a następnie przygotowuje zalecenia dla pacjenta.

Dla mieszkańców miasta Krakowa: dorosłych i dzieci

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia

Do programu kwalifikowane są osoby po 65 roku życia zamieszkałe na terenie Miasta Krakowa, u których nie stwierdzono podczas badania lekarskiego przeciwwskazań do podania szczepionki.
Wróć do spisu treści